Monday, December 5, 2016

Contoh Kata Penghubung

Contoh Kata Penghubung - Dalam membuat ayat Indonesia, terdapat banyak perkara yang perlu dipertimbangkan. Ia termasuk dipertingkatkan ejaan, merangka peraturan ayat dan kata hubung. Untuk dapat membuat ayat yang baik, berkesan dan mudah difahami, maka kita perlu menguasai kata penghubung dan juga fungsi kata hubung ini.

Apa sehubungan a? Ringkasnya, Contoh Kata Penghubung tanggapan menghubungkan perkataan atau juga dikenali sebagai kata hubung. Menyambung kata-kata adalah kata-kata tugas yang berfungsi untuk menyambung antara fasal, antara ayat dan antara perenggan.

Contoh Kata Penghubung antarklausa sambung amnya terletak dikelilingi hukuman. Untuk antarkalimat kata sambung, biasanya terletak di permulaan ayat, selepas koma, tanda tanya dan tanda seru. Sementata antarparagraf kata sambung, diletakkan pada awal perenggan.

Sumber : http://www.kumpulan-contoh.com/2016/12/contoh-kata-penghubung.html

No comments:

Post a Comment