Saturday, August 19, 2017

Contoh Paragraf Deskripsi

Contoh Paragraf Deskripsi - Perenggan deskriptif atau perenggan deskriptif adalah perenggan yang urin utamanya atau pemikiran utamanya tersirat sepanjang. Oleh itu, teras penerangan boleh didapati selepas membaca keseluruhan perenggan dan menyimpulkannya. Perkataan penerangan berasal dari Latin yang bererti huraian, terperinci, atau pendedahan.


Penerangan adalah komposisi yang menggambarkan objek berdasarkan pemerhatian, perasaan dan pengalaman pengarang. Contoh Paragraf Deskripsi Matlamatnya adalah pembaca untuk mendapatkan kesan atau imej sesuai dengan pemerhatian, perasaan, dan pengalaman pengarangnya seolah-olah pembaca yang melihat, merasakan, dan mengalami objek itu sendiri. Untuk mencapai kesan yang sempurna, butiran deskripsi penulis objek dengan teraan, dan fakta.


Tujuan deskripsi paragarf adalah untuk memberikan gambaran lengkap kepada pembaca supaya mereka tahu apa yang dibincangkan dengan jelas dari segi bentuk fizikal atau bentuk abstrak seperti sikap, rasa dan lain-lain. Contoh Paragraf Deskripsi  perenggan adalah hasil pemerhatian atau pengamatan, sehingga informasi yang digunakan untuk menggambarkan objek atau objek harus jelas dan sesuai fakta dan data yang ada pada objek tertentu.


Melalui perenggan perenggan, ciri-ciri sesuatu objek diterangkan secara terperinci. Ia bertujuan agar pembaca mengetahui http://www.kumpulan-contoh.com/2016/05/contoh-paragraf-deskripsi.html objek yang dibincangkan dengan jelas tanpa melihat secara langsung. Penggambaran ciri-ciri ini biasanya datang dari pemerhatian atau pemerhatian terlebih dahulu. Pemerhatian diperlukan supaya maklumat yang dikemukakan adalah sah dan faktual.

No comments:

Post a Comment