Wednesday, August 31, 2016

Contoh Paragraf Eksposisi

Contoh Paragraf Eksposisi - Perenggan ekspo adalah perenggan yang bertujuan untuk memberikan maklumat yang jelas kepada pembaca. Perenggan ekspo itu sendiri dibahagikan kepada beberapa kumpulan, termasuk perenggan laporan pameran, perbandingan atau pembangkang, ilustrasi, klasifikasi, proses, dan definisi. Berikut adalah definisi dan contoh - contoh perenggan ekspo.

Perkataan ekspo anda sering mendengar dan melihat dari. Tetapi anda lihat dalam bahasa Inggeris yang mendedahkan. Sekiranya gosip artis, anda sering akan mendengar perkataan Contoh Paragraf Eksposisi yang terdedah. Said mendedahkan diri anda jika anda membuat carian di google translate cara dilucutkan, mendedahkan, membuka, mendedahkan dan mempamerkan.

perenggan pemahaman ekspo Contoh Paragraf Eksposisi itu ialah ayat yang mengandungi penjelasan penjelasan (penjelasan), maklumat (maklumat) atau pengetahuan yang berkaitan dengan penulis topik yang mahu menyampaikan secara bertulis. Sebagai umumnya, penggunaan perenggan ekspo ini bertujuan untuk memaklumkan atau memberikan pengetahuan kepada pembaca supaya mereka mendapat maklumat atau pengetahuan dengan jelas.

Sumber : http://www.kumpulan-contoh.com/2016/09/contoh-paragraf-eksposisi.html

No comments:

Post a Comment