Friday, August 5, 2016

Contoh Paragraf Induktif

Contoh Paragraf Induktif - Dalam perenggan yang biasanya ada idea utama dan idea maksudnya. Idea utama adalah biasanya hukuman topik atau frasa nan teras utama mengandungi perbincangan.

Walaupun idea perihalan butiran atau contoh-contoh ayat penerangan seperti nan biasanya berjumlah lebih daripada satu ayat dan saling berkaitan. Ini ayat penerangan dalam bentuk petikan, ilustrasi, imej, Contoh Paragraf Induktif, dan penerangan kecil.

Perenggan adalah sebahagian daripada komposisi yang mengandungi hukuman utama dan beberapa Contoh Paragraf Induktif. perenggan yang terdiri daripada satu ayat bermaksud tidak menunjukkan kesempurnaan atau kesempurnaan. Walaupun tidak sempurna, yang terdiri daripada perenggan satu ayat boleh digunakan.

Sumber : http://www.kumpulan-contoh.com/2016/07/contoh-paragraf-induktif.html

No comments:

Post a Comment